Zakres szkolenia

HR

Tytuł szkolenia

Umowy cywilnoprawne w praktyce - zawieranie i rozliczanie

Termin

21-09-2018

Termin

21.09.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 8.30-15.30

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Adresat

osoby odpowiedzialne za prawidłowe sporządzanie umów cywilno-prawnych i rozliczanie wypłat z tych umów. 

Cele

Ukazanie najważniejszych zasad zawierania umów cywilnoprawnych tak, by zleceniodawca mógł minimalizować ryzyko zakwestionowania przez ZUS umów o dzieło i konsekwencji ich zamiany na umowy zlecenia. W styczniu 2016 roku weszły w życie zmiany zasad rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń, co znacząco wpływa na sposób rozliczania wypłat dla zleceniobiorców, z kolei od stycznia 2017 roku obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej. W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty tych zmian oraz wzory oświadczeń zleceniobiorców, które mogą pomóc w poprawnych rozliczeniach składek od wypłat realizowanych na rzecz zleceniobiorców.

Efekty szkolenia

 • prawidłowe zawieranie umów cywilnoprawnych
 • prawidłowe rozliczanie umów cywilnoprawnych

Program

 • Co różni umowę zlecenia od umowy o dzieło? -  uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym a orzecznictwo sądowe.
 • Przedmiot umowy zlecenia i umowy o dzieło w praktyce – czyli na co zwracać uwagę, by nie popełniać błędów?
 • Zawieranie umów – przydatne zapisy, konieczne sformułowania.
 • Koszty autorskie czyli 50% koszty uzyskania przychodu po nowelizacji ustawy podatkowej od 1 stycznia 2018 roku – kto może z nich korzystać, w jakich przypadkach nie można ich stosować – katalog zamknięty z art. 22 ust. 9b PDOF w praktyce.
 • Zmiany w zakresie obejmowania ubezpieczeniem społecznym umów cywilnoprawnych po nowelizacji od 1 stycznia 2016 roku:
 • oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania zbiegu tytułów do ubezpieczeń
 • oświadczenia zleceniobiorców w praktyce
 • zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Zmiany w zakresie swobody ustalania poziomu wynagrodzenia dla przyjmujących zlecenie i świadczących usługi – czyli minimalna stawka godzinowa w praktyce po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2017 roku:
 • kogo dotyczą zmienione przepisy?
 • jakie nowe obowiązki mają zleceniodawcy?
 • jak dokonywać wypłat zgodnie z przepisami?
 • Lista płac dla zleceniobiorców – opodatkowanie i oskładkowania umów:
 • podstawa naliczania składek społecznych
 • podstawa naliczania składki zdrowotnej
 • opodatkowanie umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie list płac – przykłady różnych kalkulacji:
 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło
 • kontrakt menedżerski
 • Zleceniobiorca – własny i „obcy” pracownik:
 • zasady oskładkowania umów z własnym pracownikiem i osobą zatrudnioną w innym zakładzie pracy
 • opodatkowanie działalności wykonywanej osobiście czyli brak zastosowania skali podatkowej przy zleceniach zawieranych z własnymi pracownikami
 • oświadczenia zleceniobiorców w praktyce
 • Jak rozliczać zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy? 
 • kiedy i kto wypłaca zasiłek?
 • w jaki sposób wykazać zasiłki zleceniobiorcy w dokumentach ZUS?
 • jak obliczyć podatek od zasiłku?
 • Wątpliwości podatkowe:
 • kiedy stosujemy 18% a kiedy 32% zaliczkę na podatek?
 • kiedy stosujemy 20%, a kiedy 50% koszty uzyskania przychodów?
 • w jakich przypadkach nie stosujemy ryczałtu przy umowach do 200 zł?
 • Wybrane stanowiska urzędowe i orzecznictwo sądowe w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilno-prawnych.
 • Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.