Specjalistyczne warsztaty językowe - O czym oni mówią? Angielski ze słuchu (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin


01-03-2017

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

1.03-7.04.2017 r.
środa i piątek w godz. 8:00-9:30

Forma zajęć

Intensywna ekspozycja na angielski mówiony; analiza języka nagrań różnych odmian języka angielskiego w oparciu o autentyczne materiały, jak również zadania z części „Listening” egzaminów językowych; ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

690 zł za osobę zatrudnioną w administracji publicznej i 710 zł dla osoby spoza administracji

Adresat

Pracownicy administracji publicznej dla których największym problemem jest rozumienie ze słuchu.

Cele

Budowanie i rozwój pewności siebie w rozumieniu języka angielskiego ze słuchu ze szczególnym uwzględnieniem różnych akcentów „native speaker’ów” jak również obcokrajowców mówiących po angielsku; szkolenie w rozpoznawaniu pułapek angielskiej wymowy: elizji, zmiękczania, skracania, itd.; słuchanie i analiza intencji mówiącego, rozumienie treści na poziomie ogólnym i szczegółowym

Blok szkoleniowy

Szkolenia językowe

Program

  • Analiza nagrań wypowiedzi w różnych akcentach
  • Różnica między językiem mówionym a pisanym – co utrudnia rozpoznanie ze słuchu dobrze znanych nam słów
  • Związki wyrazów – jak słowa wzajemnie na siebie wpływają
  • Jak rozumieć przekaz mimo niezrozumienia szczegółów itp.