Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zarządzanie zadaniami z użyciem aplikacji

Termin

03-08-2020, 04-08-2020

Termin

3-4.08.2020

Czas trwania

8  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)w godz. 9.00 - 12.00 

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

8

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Beata Adamczyk-Nowak

Adresat

Kadra kierownicza, pracownicy koordynujący pracami, w które włączone są osoby z różnych działów

Cele

Celem szkolenia jest dostarczenie osobom zarządzającym zespołami narzędzi i wiedzy na temat zarządzania zadaniami zespołu: planowania, delegowania, monitorowania i wyznaczania priorytetów. 

Efekty szkolenia

Umiejętność planowania długoterminowych zadań, dzielenia ich na etapy i mniejsze części. Umiejętność określania priorytetów i zarządzania nimi. Umiejętność delegowania zadań pracownikom z użyciem Trello. Zdobycie wiedzy o  prowadzeniu codziennych spotkań operacyjnych z pracownikami w wersji online.

Program

  1. Wyznaczanie celów i priorytetów, zarządzanie priorytetami.
  2. Projekty i zadania w planowaniu krótko i długoterminowym.
  3. Zasady planowania i delegowania zadań pracownikom.
  4. Wykorzystanie elementów Kanban w codziennej pracy.
  5. Poznanie narzędzia do zarządzania zadaniami w zespole – bezpłatna wersja aplikacji TRELLO.