Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zarządzanie stresem

Termin

05-10-2020, 06-10-2020

Termin

5-6.10.2020

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz. 10.00-14.00

 

 

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Adresat

Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla.

Cele

Kształtowanie umiejętności postrzegania sytuacji stresowych jako szansy samorozwoju, pełniejszego zrozumienia siebie i innych w sytuacji pracy.

Efekty szkolenia

 • Nabycie umiejętności identyfikowania czynników stresogennych.
 • Diagnoza optymalnego dla każdego z uczestników poziomu stresu.
 • Wypracowanie metod radzenia sobie z sytuacjami przekraczającymi ten poziom. 

Program

 • Istota i pojęcie stresu.
 • 3 stadia reakcji stresowej.
 • Stres pozytywny a stres negatywny.
 • Objawy stresu.
 • Stres a efektywność wykonywania zadań.
 • Skutki stresu negatywnego (w skali jednostkowej, organizacyjnej, społecznej).
 • Koncepcja M. Seligmana jako próba wyjaśnienia indywidualnej podatności na stres.
 • Czynniki wywołujące stres w organizacji
 • zmiana;
 • organizacja pracy;
 • zarządzanie czasem;
 • nastawienie wewnętrzne.
 • Relacje interpersonalne jako źródło stresu w miejscu pracy
 • typy trudnych współpracowników;
 • sposoby podejścia do ludzi o różnym charakterze;
 • metody postępowania w sytuacjach konfliktowych;
 • strategie radzenia sobie z presją i manipulacją.
 • Pracoholizm jako forma reakcji na stres.
 • Wypalenie zawodowe – objawy, sposoby przeciwdziałania.
 • Przegląd metod zarządzania stresem.