Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zarządzanie projektami zespołowymi – narzędzia i metody

Termin

09-10-2020

Termin

9.10.2020 

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat z elementami wykładu

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Adresat

 • kierownicy zespołów
 • koordynatorzy projektów
 • osoby wspierające zespoły w organizacji prac projektowych
 • członkowie zespołów projektowych, chcący poszerzyć swoją wiedzę nt. zasad efektywnej pracy zespołowej

Cele

Zaprezentowanie różnych metod wspierających prowadzenie projektów w zespołach oraz prezentacja różnych narzędzi internetowych wspierających zespoły projektowe

Efekty szkolenia

 • znajomość podstaw i założeń metod prowadzenia projektów
 • znajomość wybranych narzędzi (aplikacji) wspierających zarządzanie projektami
 • znajomość dobrych praktyk usprawniających codzienną pracę zespołów projektowych

Program

 • Zakres i obszar zarządzania projektami zespołowymi – wprowadzenie i uporządkowanie zagadnień
 • Metody zarządzania projektami zespołowymi – metody waterfall oraz metody zwinne – porównanie i analiza możliwości zastosowania w administracji publicznej
 • Planowanie prac w projektach – określanie szczegółowego zakresu prac oraz tworzenie harmonogramów realizacji projektu i ich monitorowanie
 • Narzędzia (aplikacje) wspierające zarządzanie projektami – przegląd różnych narzędzi
 • Prezentacja dobrych praktyk wykorzystywanych w organizacji pracy zespołowej oraz omówienie możliwości i sposobów ich wykorzystania w realiach pracy uczestników szkolenia
 • Budowanie zespołu i komunikacja w zespole – dobre praktyki wspierające codzienną pracę