Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zarządzanie czasem i organizacja pracy w warunkach telepracy

Termin

24-09-2020, 25-09-2020

Termin

24-25.09.2020

Czas trwania

2 dnia szkolenie, 12 godzin dydaktycznych, godz. 9:00-15:00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

12

Koszt

600.00 PLN

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej, specjalistów i osób, których celem jest podniesienie własnej efektywności oraz poprawienie relacji praca-życie prywatne.

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie się z metodami stawiania celów, planowanie aktywności i zarządzania przeszkodami. Uczestnicy nauczą się technik, które pomogą w godzeniu pracy zawodowej i życia prywatnego. Dowiedzą się również, jak planować swój dzień pracy w warunkach pracy zdalnej

Efekty szkolenia

  • Zrozumienie zasad zarządzania czasem
  • Wdrożenie narzędzi (systemu) pomagających w organizacji własnej pracy
  • Poznanie własnych ograniczeń i mocnych stron w zarządzaniu swoimi działaniami w czasie

Program

 

Czasem nie można zarządzać, ale można decydować jakie działania się podejmuje.

  • Nowoczesne metody organizowania swojego czasu pracy i wypoczynku
  • Ustalanie priorytetów i zarządzanie własną energią
  • Pożeracze czasu i jak sobie z nimi radzić
  • Pułapki psychologiczne (prokrastynacja, brak motywacji, wypalenie zawodowe)
  • Ustalanie celów krótko i długoterminowych i ich osiąganie