Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Udzielanie informacji zwrotnej współpracownikom

Termin

23-07-2020, 24-07-2020

Termin

23-24.07.2020

Czas trwania

8  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)w godz. 9.00 - 12.00 

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

8

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Agnieszka Dunaj

Adresat

Kadra kierownicza, pracownicy współpracujący z innymi działami w organizacji

Cele

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na swobodne i skuteczne udzielanie użytecznej informacji zwrotnej podwładnym lub współpracownikom

Efekty szkolenia

Umiejętność świadomego posługiwania się poszczególnymi warstwami wypowiedzi, przygotowania się do udzielenia informacji zwrotnej. Umiejętność zastosowania najważniejszych zasad udzielania informacji zwrotnej oraz modelu FUKO. Znajomość zasad feedforward i umiejętność jego zastosowania

Program

  1. Warstwy wypowiedzi i ich wpływ na udzielanie i odbieranie informacji zwrotnej.
  2. Świadome posługiwanie się poszczególnymi warstwami wypowiedzi w konstruktywnym komunikowaniu się z innymi.
  3. Idealna informacja zwrotna – jaka powinna być?
  4. Model FUKO – przedstawienie modelu i ćwiczenia w jego stosowaniu.
  5. Feedforward – przedstawienie zasad feedforward i ćwiczenia w jego stosowaniu.