Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Projektowanie badań statystycznych w administracji (sampling design)

Termin

09-11-2020, 10-11-2020

Termin

9-10.11.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

25

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Grzegorz Rządkowski

Adresat

  • kadra kierownicza urzędów
  • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za sporządzanie raportów i sprawozdań, analizę danych, planowanie, przygotowywanie projektów

Cele

Przygotowanie kadry i pracowników urzędów do samodzielnego zaprojektowania badań statystycznych w celu uzyskania potrzebnych danych ze szczególnym uwzględnieniem przykładów i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

Efekty szkolenia

  • pogłębienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania badań statystycznych w administracji
  • poznanie metod projektowania badań statystycznych (sampling design) oraz możliwości ich wykorzystania w administracji
  • przećwiczenie praktycznych umiejętności związanych z projektowaniem badań statystycznych w administracji

Program

1. Pojęcia ogólne (populacja, próbka). Zastosowania w administracji.

2.  Próbki losowe i ich podział

3. Praktyczne pobieranie próbek losowych do badań w administracji

4. Próbki nielosowe i ich podział

5. Rodzaje błędów

6. Badania pilotażowe

7.Badanie ankietowe i projektowanie kwestionariuszy do badań w administracji

8. Metody kontaktu

9. Grupy kontrolne