Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Podstawy metodologii projektowania stron internetowych (UX)

Termin

22-09-2020

Termin

22.09.2020

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych, godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

warsztat szkoleniowy z elementami wykładu

Liczba uczestników

20

Koszt

300.00 PLN

Adresat

 • kierownicy działów odpowiadających za obsługę klientów w instytucjach
 • osoby zaangażowane w planowanie i realizowanie nowych usług cyfrowych w administracji publicznej
 • osoby odpowiadające za komunikację w instytucjach publicznych

Cele

Zaprezentowanie metodologii projektowania user experience oraz praktyczna nauka planowania procesu projektowania usług cyfrowych i stron internetowych. Prezentacja i nauka wykorzystywania narzędzi wspierających procesy projektowe.

Efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • wiedzą, czym jest projektowanie user experience w kontekście tworzenia stron internetowych dla administracji publicznej
 • znają podstawowe zasady projektowania stron internetowych
 • znają i potrafią wykorzystać podstawowe narzędzia i metody projektowe: persony, mapy empatii, scenariusze użycia
 • potrafią identyfikować najczęstsze błędy użyteczności
 • i proponować sposoby ich poprawy
 • potrafią przeprowadzić proste badania potrzeb
 • potrafią przeprowadzić proste testy użyteczności strony internetowej

Program

 • Wprowadzenie – czym jest dobry UX
 • Typowe błędy użyteczności
 • Projektowanie UX w administracji publicznej - analiza dobrych praktyk  oraz przykładów stron instytucji uczestników warsztatu
 • Metody badawcze  w projektowaniu UX
 • Generowanie koncepcji projektowych
 • Prototypowanie rozwiązań
 • Testowanie prototypów