Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Motywacja i motywowanie w czasach kryzysu oraz „normalności”

Termin

19-10-2020, 20-10-2020

Termin

19-20.10.2020

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 8 godzin dydaktycznych, godz. 10.00-13.30

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

12

Koszt

500.00 PLN

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej, dla osób które przygotowują się do pełnienia roli przełożonego oraz dla pracowników działów HR, odpowiedzialnych za pomoc w rozwijaniu pracowników.

Cele

O czym i jak rozmawiać z pracownikami w trudnym czasie. Jak wspólnie przetrwać trudny czas? Jakie działania szefa budują motywację i pozwalają ludziom działać efektywnie mimo zewnętrznych trudności. Rozmowy o bezpieczeństwie, zdrowiu, pieniądzach, zadaniach.

Efekty szkolenia

  • Poznanie najnowszych metod motywowania pracowników
  • Komunikacja w czasach kryzysów

Program

  • Zapoznanie uczestników z najnowszymi badaniami na temat motywacji
  • Mity i prawdy o motywowaniu
  • Rola komunikacji w sytuacji niejasności i kryzysu
  • Automotywacja
  • Poznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w aspekcie motywacji.