Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Maksymalizowanie efektywności pracy

Termin

09-09-2020

Termin

9.09.2020

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (realizacja w godzinach: 9 – 15)

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

  • Kierownicy komórek organizacyjnych
  • Kierownicy i pracownicy komórek odpowiadających za politykę kadrową

Cele

Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszej, praktycznej wiedzy - w jaki sposób można zgodnie z prawem i zgodnie z najlepszymi praktykami zwiększać efektywność pracy w organizacji/ w zespole

Efekty szkolenia

  • Znajomość rozwiązań umożliwiających wzrost efektywnej pracy podwładnych.
  • Poznanie zasad i narzędzi możliwych do zastosowania w sytuacji zwiększania wymagań/ wzrostu obciążenia pracą

Program

 

1.            Uzasadnienie maksymalizacji

- Co możemy maksymalizować?

- Najważniejsze przeszkody i granice wzrostu efektywności

 

2.            Wzrost efektywności - kierownik

- Co zrobić, aby działanie kierownika było efektywne?

- Techniki zmierzające do podniesienia efektywności – przegląd i wybór

 

3.            Wzrost efektywności - zespół

- Jak zwiększać efekt „zespołowości”?

- Odpowiedzialność zespołowa a problem rozproszenia odpowiedzialności

- Ocena stopnia dopasowania do zespołu

- Matryca do oceny efektywności pracy zespołu

 

4.            Wzrost efektywności - pracownik

- Złudzenia dotyczące efektywności pracownika

- Standaryzacja pracy na stanowisku

- Poszerzanie treści pracy

- Przekazywanie informacji o nowych zadaniach

- Identyfikacja strat w pracy biurowej/ pracy z wiedzą

- Zwiększanie gotowości pracownika do zmian

 

5.            Wzrost efektywności - narzędzi

6.            Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania