Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Efektywność zespołu w czasie izolacji - webinarium

Termin

27-07-2020

Termin

27.07.2020

Czas trwania

3 godziny dydaktyczne (1 dzień szkoleniowy) godz. 10.00-12.30

Forma zajęć

Webinarium on – line - wykład plus sesja pytań i odpowiedzi, sposobność do dzielenia się dobrymi praktykami - nauka przez słuchanie

Liczba uczestników

25

Koszt

200.00 PLN

Prowadzący

Dorota Jurzysta

Adresat

Kadra kierownicza różnych szczebli

Cele

  • Skatalogowanie podstawowych czynników mających wpływ na efektywność zespołu pracującego zdalnie
  • Poznanie podstawowych metod wykorzystywanych w pracy zdalnej

Efekty szkolenia

  • Umiejętność organizowania efektywnej pracy zespołu zdalnego
  • Poprawa komunikacji w pracy zdalnej

Program

  1. Efektywność zespołu – czynniki krytyczne
  2. Kontrakt i reguły w pracy zdalnej
  3. Rola i rodzaje spotkań/zebrań w pracy zdalnej