Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Dobra organizacja - Zła organizacja. Praktyczny poradnik diagnozy zarządzania organizacji z zastosowaniem metody CAF

Termin

24-09-2020, 25-09-2020

Termin

24-25.09.2020

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

warsztat z elementami wykładu, ćwiczenia, dyskusja i analiza dobrych praktyk

Liczba uczestników

16

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Wysocki

Adresat

 • kierujący jednostkami sektora publicznego
 • kierownicy komórek organizacyjnych i koordynatorzy zespołów zainteresowani  poprawieniem  swoich umiejętności w zakresie zarządzania 

Cele

Uzyskanie przez uczestników podstawowej umiejętności diagnozowania stanu zarządzania organizacją sektora publicznego w oparciu o sprawdzoną metodę - model CAF (ang. Common Assessment Framework). Model CAF z zapisanymi przykładami dobrych praktyk zarządczych jest swoistym podręcznikiem zarządzania publicznego. Tym samym każdy uczestnik szkolenia otrzymuję porcję wiedzy oraz umiejętności oceny stosowanych w swojej organizacji praktyk.

Efekty szkolenia

 • dowiesz się, jak uruchomić skuteczny proces diagnozy stanu zarządzania organizacją
 • przećwiczysz wyznaczanie celów i skuteczne ocenianie stopnia ich realizacji
 • poznasz dobre praktyki zarządzania z innych organizacji

Program

 • Zasady modelu CAF - wprowadzenie do zarządzania z wykorzystaniem modelu CAF
 • Jak przeprowadzić samoocenę
 • Trening czyni mistrza – symulacje procesu samooceny
 • Ocena punktowa modelu CAF
 • Jak wykorzystać samoocenę CAF w zarządzaniu urzędem:
 • metoda CAF - budowanie zaangażowania pracowników do diagnozowania potrzeby zmian i realizowania usprawnień organizacyjnych
 • narzędzie do realizacji standardów kontroli zarządczej
 • budowa zdolności organizacji do pomiaru skuteczności realizowanych działań czyli o pożytkach cyklu PDCA

 

CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Model CAF udostępniany jest publicznie. Instytucje mogą korzystać z niego w sposób dowolny. Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie jej funkcjonowania. O metodzie więcej https://caf.kprm.gov.pl/wsp-lna-metoda-oceny-caf