Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Bezpieczeństwo antykorupcyjne w administracji rządowej w okresie pandemii i recesji – wymiar osobisty i organizacyjny, czyli jak nie wpaść w kłopoty będąc uczciwym

Termin

23-09-2020

Termin

23.09.2020

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), 9.00-15.00

Forma zajęć

Wykład on-line, pytania, dyskusja

Liczba uczestników

20

Koszt

350.00 PLN

Prowadzący

Maciej Wnuk

Adresat

 • Decydenci i kierownicy w sektorze publicznym
 • Koordynatorzy systemów antykorupcyjnych, doradcy ds. etyki.
 • Osoby zajmujące stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne
 • Pełnomocnicy systemów zarządzania
 • Audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy

Cele

Podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie:

 • bezpieczeństwa osobistego w zakresie unikania zagrożeń korupcyjnych i etycznych oraz nieświadomego wikłania się w podejrzane sytuacje, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń okresu pandemii i recesji,
 • zapewnienia takiego bezpieczeństwa swoim szefom, współpracownikom i podwładnym,
 • wdrożenia rozwiązań na szczeblu urzędu / jednostki, zwiększających bezpieczeństwo prawne kierownictwa i pracowników oraz obniżających ryzyka

Efekty szkolenia

Podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie:

 • bezpieczeństwa osobistego w zakresie unikania zagrożeń korupcyjnych i etycznych oraz nieświadomego wikłania się w podejrzane sytuacje, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń okresu pandemii i recesji,
 • zapewnienia takiego bezpieczeństwa swoim szefom, współpracownikom i podwładnym,
 • wdrożenia rozwiązań na szczeblu urzędu / jednostki, zwiększających bezpieczeństwo prawne kierownictwa i pracowników oraz obniżających ryzyka.

Program

Część 1 – poziom indywidualny

 1. Okres zwiększonego ryzyka korupcji i nadużyć :
  1. trójkąt nadużyć okresie pandemii i recesji,
  2. dodatkowe czynniki ryzyka
 2. Bezpieczeństwo osobiste :
  1. 10 pułapek prawa karnego – i jak ich unikać?
  2. przestępstwa korupcyjne i zasady odpowiedzialności karnej w sektorze publicznym,
  3. jak prawidłowo reagować na bezpośrednie próby korupcji?
  4. zasady prawidłowej komunikacji z interesariuszami - jak rozpoznawać sytuacje korupcjogenne, jak nie zachęcać ani nie ułatwiać składania korupcyjnych propozycji?
  5. konflikt interesów: rzeczywisty, potencjalny i postrzegany – czym jest i jak go unikać?
  6. prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?
  7. częste pytania o konflikt interesów.

 

Część 2 – poziom organizacyjny

 1. Bezpieczeństwo współpracowników, przełożonych i podwładnych :
  1. cel działań na poziomie urzędu / jednostki,
  2. dlaczego uczciwi ludzie czasami robią nieuczciwe rzeczy?
  3. zarządzanie strachem, ryzykiem i przez wartości – skuteczność i ograniczenia
  4. świadomość i właściwa postawa wobec ryzyka,
  5. przywództwo formalne i faktyczne,
  6. właściwa komunikacja pionowa i pozioma,
 2. Rozwiązania na szczeblu organizacji, zwiększające bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej i pracowników
  1. procedury i wymagania ustawowe
  2. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji
  3. systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w oparciu o ISO 37001,
  4. kluczowe rozwiązania i najczęstsze błędy w ich wdrażaniu, m.in.
   1. planowanie, koordynacja, zasoby,
   2. ocena kontekstu,
   3. zarządzanie ryzykiem korupcyjnym,
   4. kodeksy etyki i polityki prezentowe,
   5. kanały sygnalizowania i ochrona sygnalistów,
   6. postępowania wyjaśniające, 
   7. analiza oświadczeń o stanie majątkowym.
  5. dodatkowe procedury na czas pandemii i recesji,
  6. osłona antykorupcyjna - blaski i cienie współpracy ze służbami specjalnymi.
 3. Podsumowanie.