Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

Kurs języka migowego PJM poziom podstawowy

Termin

05-03-2019

Termin

5.03 - 27.06.2019

Czas trwania

 

60 godzin dydaktycznych, wtorki i czwartki w godz. 8.00-9.30 

Forma zajęć

aktywizujące ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych, praca nad słownictwem

Liczba uczestników

12 osób

Koszt

1390.00 PLN

Prowadzący

Krzysztof Kościński

Adresat

 • osoby, które w swoje pracy mogą mieć  kontakt z osobami głuchymi
 • pracownicy służby cywilnej
 • pracownicy administracji publicznej

Cele

 • nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat języka migowego, jego gramatyki
 • zapoznanie się z Kulturą Głuchych
 • kształtowanie samodzielnej umiejętności komunikowania się

Efekty szkolenia

 • uczestnik rozumie i stosuje wyrażenia z życia codziennego
 • uczestnik potrafi formułować pytania i odpowiedzi dotyczące najbliższego otoczenia
 •  uczestnik zdobył umiejętność autoprezentacji
 •  potrafi używać liczebniki inkorporowane oraz klasyfikatory przestrzenne

Dodatkowo uczestnicy kursu poznają podstawy wiedzy o języku migowym i sposobach komunikowania się oraz przygotują się do dalszego doskonalenia swoich umiejętności poprzez korzystanie z dostępnych na rynku materiałów.

Program

W procesie szkolenia uczestnik pozna:

 • gramatykę PJM,
 • komunikowanie się kanałem wizualno-przestrzennym,
 • nadawanie i odbieranie komunikatów w PJM,
 • alfabet, liczebniki i liczebniki inkorporowane,
 • słownictwo (ok. 450 znaków ideograficznych),
 • zasady używania klasyfikatorów i czasowników zgody,
 • ćwiczenia w wykorzystaniu klasyfikatorów.

 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niedosłuch jest najczęstszym defektem narządów zmysłowych – szacuje, że niedosłuch może mieć nawet 10% społeczeństwa, co w Polsce daje liczbę ponad 3 milionów 800 tysięcy. Wiele z tych osób ma niedosłuch od urodzenia lub od wczesnego dzieciństwa – w większości są wychowywani w szkołach specjalnych, gdzie się uczą języka migowego. Dla takich osób język polski jest językiem drugim, i w wielu przypadkach próba komunikacji poprzez formę pisemną nie zdaje egzaminu. Dla osób Głuchych językiem pierwszym jest Polski Język Migowy (PJM) dlatego też warto go poznać choćby w stopniu podstawowym.