Tytuł szkolenia

Intensywne treningi językowe - International Economic English (NOWOŚĆ) (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

12-03-2018, 13-03-2018, 14-03-2018

Termin

12-14.03.2018

Czas trwania

20 godzin lekcyjnych

12-14.03.2018 r. w godz. 8:00-13:30

Forma zajęć

Intensywny trening. Czytanie, oglądanie i słuchanie oryginalnych materiałów, elementy tłumaczeń, ćwiczenie sposobów wyrażania własnej opinii w trakcie dyskusji

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

570.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej zainteresowani problematyką gospodarczą, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym

Cele

Poszerzenie słownictwa specjalistycznego i poprawa płynności mówienia, szybkie oswojenie ze słownictwem ekonomicznym, poprawa sprawności językowej urzędnika w kontakcie z anglojęzycznymi materiałami oraz pracą w środowisku międzynarodowym

Program

Tendencje na rynkach świata (w tym technologia i miejsca pracy), ranking PKB i inne rankingi państw, globalizacja, migracja robotników i przekazy między krajami, wolny handel (w tym działania WTO), sankcje, itd.