Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

Dialog międzypokoleniowy – jak współpracować z różnymi pokoleniami

Termin

09-09-2019, 10-09-2019

Termin

9-10.09.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

14

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Dorota Jurzysta

Adresat

 • dla wszystkich, którzy pracują/będą pracowali z osobami z różnych pokoleń
 • dla wszystkich, którzy chcą poznać uwarunkowania i cechy charakterystyczne dla różnych pokoleń oraz poznać narzędzia poprawiające efektywność współpracy w zespołach o dużej rozpiętości wieku 

Cele

 • poznanie podstawowych różnic pomiędzy pokoleniami, poznanie i uświadomienie z jakimi pokoleniami współpracujemy (czyli Baby Boomers przez X, Y, do C)
 • poznanie sposobów, w jaki wartości organizacji i poszczególnych pracowników/pokoleń wspierają system zarządzania
 • identyfikacja i wstępna analiza skutków biznesowych zjawiska starzenia się społeczeństwa w wieku produkcyjnym (koncentracja na źródłach problemów)
 • określenie korzyści wynikających z zachowania ciągłości pokoleniowej i budowanie zespołów na bazie zróżnicowania wieku pracowników
 • budowanie kapitału społecznego- tworzenie powiązań między ludźmi, wykorzystywanie współpracy i zaufania aby  stworzyć nowe wartości
 • poznanie różnic w podejściu do pracy (i różnych jej aspektów) w różnych pokoleniach

Efekty szkolenia

 • zdobycie wiedzy jak wykorzystać kwalifikacje, kompetencje i umiejętności  pracowników, bo to one są ważne dla firmy, a nie wiek pracowników
 • dowiedzenie się jak tworzyć warunki umożliwiające maksymalne wykorzystanie atutów pracownika i neutralizowanie jego słabych stron związanych z wiekiem
 • zdobycie wiedzy jak tworzyć warunki do maksymalnego wykorzystania szans i możliwości wynikających ze współpracy pracowników w różnym wieku i jak minimalizować zagrożenia z tym związane
 • wypracowanie metod tworzenia warunków dla działania stabilnych, zintegrowanych, zmotywowanych i lojalnych zespołów pracowniczych

Program

 • Zespół – podstawowe informacje
  • cechy charakterystyczne
  • fazy budowania zespołu
  • kontrakt społeczny w zespole – na co się umawiamy świadomie a co nieświadomie przyjmujemy za pewnik
  • wbudowane modele pojęciowe – ograniczające stereotypy
 • Mozaika pokoleń – cztery pokolenia w pracy
  • cechy charakterystyczne poszczególnych pokoleń
  • różnice pomiędzy pokoleniami na poziomie fizyczności i na poziomie psychologicznym
  • „kanapka pokoleniowa” – jakie korzyści i zagrożenia niesie
 • Mistrz i uczeń
  • stosunek do autorytetów – całościowe kontra częściowe
  • czy w każdym pokoleniu działa efekt aureoli
  • sposoby uczenia się – zdobywania i przekazywania wiedzy
  • budowanie wiarygodności poprzez różnorodne zewnętrzne atrybuty wizerunku. 
  • koła liderskie Adaira – na czym powinien się skupić  kierownik zespołu międzypokoleniowego
 • Wartości jako filary budowania zespołu
  • doświadczenie kształtujące wartości poszczególnych pokoleń
  • 6 medali wartości wg de Bono
  • oczekiwania członków zespołu i firmy
  • mówimy to samo, myślimy co innego – jak uwspólniać wartości
 • Dialog międzypokoleniowy - rafy i bariery
  • komunikacja interpersonalna
  • savoir vivre w zespole – jakie zachowania są przyjmowane za akceptowalne dla poszczególnych pokoleń
  • czy kompetencje językowe mają znaczenie – esej czy SMS
  • bariery komunikacyjne w zespole międzypokoleniowym
 • Organizacja pracy wspierająca zespoły międzypokoleniowe
  • praca zespołowa – podstawy, cechy, zasady
  • techniki wymiany wiedzy i doświadczeń
  • mentoring odwrócony – zasady
  • podejście do zmian w firmie
   • zasady zarządzania swoimi zadaniami
   • elastyczność – co to znaczy w praktyce
   • tempo adaptacji – jak na nie wpływać
 • Budowanie kapitału społecznego jako element zarządzania zespołem w pracy
  • co jest ważne dla pracowników?
  • motywowanie poszczególnych pokoleń – tak samo czy inaczej?
  • społeczna odpowiedzialność firm – ważne dla otoczenia czy dla naszych pracowników