Zakres szkolenia

Komunikacja, relacje

Tytuł szkolenia

Kurs języka migowego PJM poziom podstawowy

Termin

08-09-2020, 09-09-2020, 10-09-2020, 11-09-2020, 12-09-2020, 13-09-2020, 14-09-2020, 15-09-2020, 16-09-2020, 17-09-2020, 18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020, 12-12-2020, 13-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020, 16-12-2020, 17-12-2020, 18-12-2020, 19-12-2020

Termin

8.09–19.12.2020, tj. wtorki i piątki, godz. 8.30-10.00

 

 

Czas trwania

60 godzin dydaktycznych

Forma zajęć

kurs

Liczba uczestników

12

Koszt

1390.00 PLN

Prowadzący

Krzysztof Kościński

Adresat

 • osoby, które w swoje pracy mogą mieć  kontakt z osobami głuchymi
 • pracownicy służby cywilnej
 • pracownicy administracji publicznej

Cele

 • nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat języka migowego, jego gramatyki
 • zapoznanie się z Kulturą Głuchych
 • kształtowanie samodzielnej umiejętności komunikowania się

Efekty szkolenia

 • uczestnik rozumie i stosuje wyrażenia z życia codziennego
 • uczestnik potrafi formułować pytania i odpowiedzi dotyczące najbliższego otoczenia
 • uczestnik zdobył umiejętność autoprezentacji i potrafi używać liczebniki inkorporowane oraz klasyfikatory przestrzenne
 • dodatkowo uczestnicy kursu poznają podstawy wiedzy o języku migowym i sposobach komunikowania się oraz przygotują się do dalszego doskonalenia swoich umiejętności poprzez korzystanie z dostępnych na rynku materiałów

Program

W procesie szkolenia uczestnik pozna:

 • gramatykę PJM
 • komunikowanie się kanałem wizualno-przestrzennym
 • nadawanie i odbieranie komunikatów w PJM
 • alfabet, liczebniki i liczebniki inkorporowane
 • słownictwo (ok. 450 znaków ideograficznych)
 • zasady używania klasyfikatorów i czasowników zgody
 • ćwiczenia w wykorzystaniu klasyfikatorów

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niedosłuch jest najczęstszym defektem narządów zmysłowych – szacuje, że niedosłuch może mieć nawet 10% społeczeństwa, co w Polsce daje liczbę ponad 3 milionów 800 tysięcy. Wiele z tych osób ma niedosłuch od urodzenia lub od wczesnego dzieciństwa – w większości są wychowywani w szkołach specjalnych, gdzie się uczą języka migowego. Dla takich osób język polski jest językiem drugim, i w wielu przypadkach próba komunikacji poprzez formę pisemną nie zdaje egzaminu. Dla osób Głuchych językiem pierwszym jest Polski Język Migowy (PJM) dlatego też warto go poznać choćby w stopniu podstawowym.