Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające

Uczestnicy egzaminu piszą test.

Zachęcamy pracowników administracji publicznej (i nie tylko) do przystępowania do egzaminów z języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski).

Język angielski, francuski, niemiecki i rosyjski

Termin egzaminu pisemnego z języka rosyjskiego:

  • 15 marca 2019 r. (piątek), godz. 8.30-11.00 - poziom średniozaawansowany (B2)

Terminy egzaminów pisemnych z języka angielskiego:

  • 21 marca (czwartek), godz. 8:30-11:00 - poziom średniozaawansowany (B2),
  • 15 lutego 2019 r. (piątek), godz. 8.30-11.00 - poziom średniozaawansowany (B2),
  • 25 stycznia 2019 r. (piątek), godz. 8.30-11.30 - poziom zaawansowany (C).

Terminy egzaminów pisemnych z języka francuskiego:

  • 22 lutego 2019 r. (piątek), godz. 8.30-11.00 - poziom średniozaawansowany (B2),
  • 18 stycznia 2019 r. (piątek), godz. 8.30-11.30 - poziom zaawansowany (C).

Terminy egzaminów pisemnych z języka niemieckiego:

  • 18 lutego 2019 r. (piątek), godz. 8.30-11.00 - poziom średniozaawansowany (B2),
  • 1 lutego 2019 r. (piątek), godz. 8.30-11.30 - poziom zaawansowany (C).

Zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe (razem z dowodem wpłaty) prosimy przesyłać nie później niż 10 dni przed datą egzaminu:

Wypełniony formularz ​wraz z potwierdzeniem wpłaty za udział w postępowaniu należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Szkoły lub przesłać pocztą na adres:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa

Miejsce egzaminów pisemnych

Egzaminy pisemne odbędą się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56.

Egzaminy ustne

Terminy egzaminów ustnych zostaną ustalone na etapie kwalifikacji do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.

W przypadku wyznaczenia terminu Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego z kolejnego języka, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Dlaczego warto zdawać egzamin językowy w KSAP?

Certyfikat wydany przez Krajową Szkołę Krajowej Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego jest honorowany w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej oraz przy ubieganiu się o przyjęcie do służby dyplomatyczno-konsularnej. 

Certyfikaty Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego wydawane są na poziomie średniozaawansowanym (B2) i zaawansowanym (C). 

Kto może przystąpić do egzaminu językowego?

Do postępowania sprawdzającego poziom znajomości języka obcego mogą przystępować pracownicy urzędów administracji publicznej oraz osoby niezwiązane zawodowo z administracją publiczną, pod warunkiem uruchomienia Postępowania Sprawdzającego z danego języka dla słuchaczy KSAP.

Cena egzaminu

Opłata za przystąpienie do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego wynosi 400 zł za egzamin z jednego języka obcego.

Egzamin może być również przeprowadzony w trybie indywidualnym, w uzgodnionym z kandydatem terminie. Wówczas jego cena wynosi 2250 zł.

Zdający wnoszą opłatę za egzamin z języka obcego na nw. konto KSAP jednocześnie ze złożeniem formularza zgłoszeniowego. Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego przesyła pocztą elektroniczną powiadomienie o zakwalifikowaniu do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.

Konto

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa 54
numer: PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899 BIC: PKOPPLPW

Organizacja egzaminów

Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające poziom znajomości języka obcego można zdawać na poziomie zaawansowanym (odpowiadający poziomowi C) lub na poziomie średniozaawansowanym (odpowiadający poziomowi B2). Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej.

Prosimy o zgłoszenie się na egzamin z dokumentem tożsamości około 10 minut przed godziną jego rozpoczęcia.

Kontakt

Informacje na temat Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego można uzyskać w Ośrodku Kształcenia Stacjonarnego KSAP.

Tel. +48 22 60 80 211
E-mail: lps@ksap.gov.pl

Pliki do pobrania