Specjalistyczne warsztaty językowe

na pierwszym planie widać ekranik kamery na którym widoczna jest kobieta

Specjalistyczne warsztaty językowe kierowane są do osób, które chcą pracować nad opanowaniem konkretnej umiejętności i dysponują mniejszą ilością czasu.

Okres nauki

 • 18 września - 18 grudnia 2020 r.

Czas trwania

 • łącznie 24 godziny lekcyjne
 • spotkania 1 lub 2 razy  w tygodniu po 90 minut

Liczebność grup

 • 6 – 12 osób

Zobacz listę kursów na semestr jesienny 2020 r.

Zgłoszenia

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia do dnia  31 sierpnia 2020 r. 
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (po tym terminie – jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszajcy zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości)

Kwalifikacja do grup

 • na podstawie rozmowy telefonicznej z koordynatorem nauczania języka obcego – rozmowa zostanie przeprowadzona w dniach  3-4 września 2020 r. (w zgłoszeniu należy podać numeru telefonu kontaktowego do kandydata na kurs)
  UWAGA: z kwalifikacji zwolnione są osoby, które:
  • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu) lub
  • posiadają certyfikat znajomości języka (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres hanna.chrostowska@ksap.gov.pl lub faksem 22 60 80 113)

Opłata za kurs

 • 780 zł za osobę (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT)  *)
 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcy – wpłata na podstawie faktury VAT wystawionej przez KSAP po zakończeniu kursu
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – wpłata nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć po otrzymaniu informacji z KSAP o uruchomieniu kursu językowego – przelewem na konto:
  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
  im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

  ul. Wawelska 56,  00-922 Warszawa

  w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł kursu

*) absolwentom kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) przysługuje 10% rabat

Zaliczenie

 • na podstawie wyniku testu końcowego oraz
 • na podstawie obecności – co najmniej 70% ogólnej liczby godzin

Pliki do pobrania