Intensywne treningi językowe

Kobieta i mężczyzna siedzą przy stole i czytają dokumenty

Intensywne treningi językowe są nastawione na konkretną tematykę i mają na celu udoskonalenie wybranych umiejętności. Pozwalają w krótkim czasie na pogłębienie kompetencji językowych w potrzebnej dziedzinie.

Termin

 • 3 dni zajęć w okresie 7 września -18 grudnia 2020 r.

Czas trwania

 • 20 godzin dydaktycznych lub 10 godzin dydaktycznych w formie online live

Liczebność grup

 • 6-11 osób lub 6-8 osób (online live)

Zgłoszenia

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (po tym terminie – jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszający zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości)

Kwalifikacja do grup

 • na podstawie rozmowy telefonicznej z koordynatorem nauczania języka obcego – rozmowa zostanie przeprowadzona w dniach 3-4 września 2020 r. (w zgłoszeniu należy podać numeru telefonu kontaktowego do kandydata na kurs)
  UWAGA: z kwalifikacji zwolnione są osoby, które:
  • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu) lub
  • posiadają certyfikat znajomości języka (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres hanna.chrostowska@ksap.gov.pl lub faksem 22 60 80 113)

Opłata za kurs 20-godzinny

 • 680 zł za osobę (szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT)  *)
 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcywpłata na podstawie wystawionej przez KSAP faktury
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – wpłata nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć po otrzymaniu informacji z KSAP o uruchomieniu kursu językowego – przelewem na konto:

  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 
  ul. Wawelska 56; 00-922 Warszawa

  w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł kursu

*) absolwentom kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) przysługuje 10% rabat

Zaliczenie

 • na podstawie obecności – co najmniej  80% ogólnej liczby godzin dydaktycznych

Pliki do pobrania