Kursy językowe ONLINE LIVE

na ekranie komputera czarna tablica z tekstem napisanym białą kredą "(n)ever (s)top learning". Za komputerem siedzi kobieta

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą ofertą specjalistycznych treningów z języka angielskiego w formie ONLINE LIVE. Pozostałe formy kursów zostały zawieszone do odwołania.

Lista dostępnych treningów online live

Uwzględniając metodykę nauczania programy szkoleń zostały skrócone do 10 godzin dydaktycznych. Zajęcia zaplanowane są zasadniczo na co drugi dzień w tygodniu w wymiarze 150 minut/spotkanie. 

Cena szkolenia wynosi 320,00 zł/osobę.
Liczebność grupy 6-8 osób.

Wymagania techniczne udziału w szkoleniach online live

  • Komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w: mikrofon, głośniki i opcjonalnie kamerkę internetową.
  • Szkolenia językowe w nowej formule online prowadzone będą poprzez aplikację MS Teams
  • Program umożliwia skorzystanie ze szkolenia na przeglądarce Chrome, Firefox, Internet Explorer bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.
  • Uczestnicy otrzymają na e-maila zaproszenie na zajęcia 30 minut przed ich rozpoczęciem.

Zgłoszenia i terminy

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 dni przed terminem uruchomienia zajęć:

Kwalifikacja do grup

  • Z kandydatami, którzy nie uczestniczyli dotychczas w szkoleniach językowych KSAP zostanie przeprowadzona telefonicznie rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowę poprowadzi Pan James Richards, który jest koordynatorem nauczania języka angielskiego. W tym miejscu szczególnie prosimy o podanie aktualnych numerów telefonów (służbowe niejednokrotnie „milczą”). 
  • Powiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie wysłane e-mailem do zainteresowanych i pracodawców (poza zgłoszeniami indywidualnymi) 2 dni przed datą rozpoczęcia zajęć.

Opłata za kurs

  • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcy – na podstawie faktury VAT wystawionej przez KSAP po zakończeniu szkolenia
  • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem zajęć – przelewem na konto

PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
BIC: PKOPPLPW
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, 
00-922 Warszawa
w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu

Kursy językowe dla absolwentów KSAP

Absolwenci kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) mogą uczestniczyć w kursach językowych online live na ogólnych zasadach, z uwzględnieniem 10% rabatu.

Kontakt