Elektroniczna Platforma Szkoleniowa

Zdjęcie dłoni która pisze na laptopie

Zapraszamy do korzystania z Elektronicznej Platformy Szkoleniowej (EPS). Na platformie będą sukcesywnie zamieszczane e-szkolenia i e-kursy, które w efektywny sposób zapewnią dostęp do wiedzy z zakresu najważniejszych zagadnień niezbędnych w pracy urzędnika.

EPS umożliwi Państwu korzystanie z kursów/szkoleń w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu, zwiększając w ten sposób dostępność wiedzy niezbędnej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szczególnie dla osób, które z różnych przyczyn mają mniejsze możliwości skorzystania z tradycyjnych form szkoleniowych. KSAP dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość merytoryczną i techniczną kursów/szkoleń dostępnych na EPS.

Szczegółowe zasady korzystania z EPS określa Regulamin EPS.

E-Służba Przygotowawcza

W pierwszej kolejności proponujemy Państwu kurs e-Służba Przygotowawcza – pozwalający na prawidłowe przeprowadzenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej.

Zakres

Kurs e-Służba Przygotowawcza obejmuje trzy odrębne szkolenia:

 1. Postawy urzędnicze w służbie cywilnej
  Kształcenie świadomości nowo przyjętego członka korpusu w przedmiocie specyfiki funkcjonowania w uwarunkowaniach publicznoprawnych
 2. Podstawowe procedury w administracji publicznej
  Zarysowanie środowiska działania korpusu służby cywilnej, przedstawienie elementarnej siatki pojęciowej, przywołanie podstawowych (ogólnych) procedur administracyjnych
 3. Wybrane zagadnienia merytoryczne – legislacja, informacja publiczna, finanse publiczne, zamówienia publiczne
  Zaprezentowanie wybranych zagadnień merytorycznych o  uniwersalnym charakterze dla całego korpusu urzędniczego; kształcenie profesjonalnych umiejętności urzędniczych

WAŻNE!
Kurs e-Służba Przygotowawcza został zaakceptowany przez Szefa Służby Cywilnej w zakresie zagadnień związanych ze służbą cywilną.

Dostępne opcje

 • cały kurs e-Służby Przygotowawczej (trzy e-szkolenia wraz z testami sprawdzającymi) – 200 zł netto
 • cały kurs e-Służby Przygotowawczej wraz z egzaminem on-line – cena 230 zł netto
 • egzamin on-line – 50 zł netto
 • pojedyncze szkolenie (każde zakończone testem sprawdzającym) – 80 zł netto

Zgłoszenia

Ukończenie kursu/szkolenia

 • przejście uczestnika w ciągu 2 tygodni przez cały e-kurs (wszystkie trzy szkolenia) lub w ciągu 7 dni przez pojedyncze szkolenie
 • uzyskanie pozytywnego wyniku z każdego z testów sprawdzających (co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi)
 • potwierdzane zaświadczeniem o ukończeniu kursu/szkolenia

Test sprawdzający a egzamin on-line

 • w okresie dostępności kursu (14 dni) lub szkolenia (7 dni) test sprawdzający można powtarzać dowolną liczbę razy (aż do skutku)
 • egzamin on-line jest dostępny przez 7 dni i może być przeprowadzony tylko raz (nie ma możliwości powtórzenia). Od momentu rozpoczęcia egzaminu użytkownik ma 75 minut na jego rozwiązanie
 • zdanie egzaminu on-line potwierdzane jest specjalnym certyfikatem o zdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej (oddzielnym od zaświadczenia o ukończeniu kursu). Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu jest możliwe tylko w wyniku udzielenia co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi

UWAGA:
To urzędy zapewniają warunki gwarantujące samodzielne przeprowadzenie egzaminu on-line przez uczestników (odpowiedni nadzór w trakcie egzaminu).

Kontakt

Pliki do pobrania