Co obejmuje cena szkolenia?

Elewacja budynku KSAP razem z drzewem

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w zajęciach
  • przerwy kawowe (nie dotyczy szkoleń językowych)
  • obiad każdego dnia szkolenia (nie dotyczy szkoleń językowych)
  • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
  • materiały szkoleniowe - zasadniczo w wersji papierowej

KSAP nie zapewnia zakwaterowania oraz nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na szkolenie.
Cena szkolenia uwzględniona w ofercie jest ceną netto.

Rabaty

  • 10 % – w przypadku zgłoszenia przez urząd co najmniej 3 osób na jedno szkolenie (nie dotyczy szkoleń językowych)