Wydawnictwo

KSAP prowadzi działalność wydawniczą, publikując książki z zakresu administracji publicznej oraz problematyki europejskiej w języku polskim i w językach obcych.

KSAP wydaje raporty i opracowania przygotowane przez słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy w trakcie kształcenia pod kierunkiem swoich wykładowców prowadzą badania analityczne obejmujące najistotniejsze problemy gospodarcze i społeczne kraju oraz zagadnienia związane z zarządzaniem publicznym.

Publikacje są dostępne w siedzibie KSAP oraz na stronie internetowej.

 • Okładka publikacji Dialog Młodych Europejczyków

  Dialog Młodych Europejczyków

  Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas dyskusji w ramach warsztatów Klubu Alumnów pt. Dialog Młodych Europejczyków polscy i niemieccy urzędnicy dyskutowali na temat jedności Europy i sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Dotyczyły one wielu istotnych zagadnień, m.in. wizji rozwoju Unii Europejskiej, wzajemnego zaufania i sprawnegofunkcjonowania Wspólnoty, prawnych aktów regulacyjnych i dynamiki w regulowaniu różnych aspektów funkcjonowania Unii. Poruszone zostały różnorodne kwestie postaw europejskich wśród Polaków i Niemców, tożsamości obywateli Unii z perspektywy narodowej, regionalnej i globalnej, a także wyzwań demografi cznych stojących przed Unią Europejską.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki

  Unia Europejska wobec współczesnych problemów polityki

  Książka zawiera 10 opracowań, które obejmują kluczowe aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej. Dotyczą one mechanizmów podejmowania decyzji we Wspólnocie, zarządzania rozwojem regionalnym, polityki informacyjnej, lobbingu, sposobu funkcjonowania prezydencji. Kilka tekstów jest poświęcona mechanizmom budowania unijnej polityki zagranicznej. Jest także opracowanie pokazujące wpływ obecnego światowego kryzysu ekonomicznego na mechanizmy zarządzania gospodarczego w UE.

  Pobierz
 • Okładka publikacji Strategiczne programowanie rozwoju doświadczenia europejskie

  Strategiczne programowanie rozwoju - doświadczenia europejskie

  Publikacja zawiera kilkanaście analiz, które pokazują w jaki sposób wybrane państwa, a także Unia Europejska jako wspólnota budują swój potencjał strategiczny. Mechanizmy budowania strategii w poszczególnych krajach są odmienne, niemniej jednak wszędzie służą one wzmożeniu zdolności rozwojowych państw oraz podnoszeniu poziomu życia ich obywateli. Strategie narodowe podkreślają zazwyczaj przewagi konkurencyjne danego kraju, potencjał tkwiący w ich kapitale ludzkim, wskazują na rolę edukacji, profesjonalnej administracji czy dialogu społecznego.

  Pobierz
 • okładka publikacji Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową

  Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową

  Publikacja zawiera znaczną porcję analiz, które obejmują różnorodne aspekty relacji zachodzących między rządem centralnym a samorządami różnych szczebli. Polska, podobnie, jak wiele innych państw, zdecentralizowała wiele funkcji w zakresie zarządzania publicznego, które kiedyś wykonywał rząd centralny. Obecnie samorządy wykonują zadania z wielu polityk publicznych, jak ochrona zdrowia, rynek pracy, czy polityka społeczna. Książka omawia w jaki sposób radzą sobie w zarządzaniu poszczególnymi problemami i jaką rolę zachował w tym rząd.

   

   

  Pobierz

Strony