Wprowadzenie

Ważną częścią misji KSAP jest kształcenie pracowników oraz kadr wyższych urzędników administracji w formie różnorodnych programów i projektów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Szkoła opracowuje ofertę programów tak, aby odpowiadały one na wyzwania, przed którymi stają pracownicy urzędów administracji publicznej.

       
KSAP angażuje doświadczonych ekspertów oraz praktyków, którzy korzystają z najnowocześniejszych, interaktywnych form kształcenia. Szkoła uwrażliwia instytucje publiczne na znaczenie dokształcania i profesjonalizacji ich działania. Tylko dzięki niemu administracja publiczna może sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi kraj. Efektem programów i projektów KSAP jest podniesienie sprawności działania urzędów, co obywatelom daje coraz lepsze usługi publiczne.

KSAP we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi organizuje wiele przedsięwzięć tj. konferencje, seminaria czy projekty badawcze. KSAP jest również aktywnym podmiotem w sieciach międzynarodowych instytucji działających na rzecz podnoszenia jakości kształcenia administracji publicznej. Szkoła współpracuje również z podobnymi ośrodkami kształcenia kadr urzędniczych z wielu krajów. KSAP jest członkiem kluczowych międzynarodowych organizacji tj. Directors of Institutes and Schools of Public Administration (DISPA), International Institute of Administrative Sciences (IIAS), International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee).