Ministerstwa Uczące Się

Projekt Ministerstwa Uczące Się (MUS) ma na celu wzmocnić procesy skutecznego uczenia się instytucji publicznych, z wykorzystaniem narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnych uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach.

O projekcie

W projekcie założono, iż efektywne uczenie się jest procesem stopniowej adaptacji organizacji w oparciu o analizę dotychczasowych działań i ich wydajności oraz planowane przyszłe działania. Skuteczne uczenie się jest niezbędne do tworzenia polityk publicznych opartych na dowodach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Euroreg Uniwersytetu Warszawskiego oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. w siedzibie KSAP odbyła się konferencja „Mechanizmy uczenia się w politykach publicznych” podsumowująca projekt Ministerstwa Uczące Się (MUS).
Więcej informacji na stronie poświęconej wydarzeniu.

W ramach projektu "Ministerstwa Uczące się" odbywają się spotkania "Wspólnoty praktyków".