Legis

Dłoń trzymająca długopis piszący na białej kartce.

Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej

Logo Funduszy Europejskich, polska flaga i napis Rzeczpospolita Polska, logo KSAP, logo Unii Europejskiej

Głównym celem projektu jest usprawnienie procesu legislacyjnego poprzez rozwój kompetencji pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych, w tym uczestników aplikacji legislacyjnej oraz kadry pełniącej funkcje zarządcze, wspierającej proces legislacyjny.

W ramach projektu planujemy przeszkolić 330 pracowników administracji publicznej. Szkolenia będą odbywać się w formie 1-dniowych wykładów, seminariów i warsztatów, a także szkoleń on-line.

Finansowanie

Budżet Projektu wynosi 1 608 463,20 złotych.
1 355 612,78 złotych dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz 252 850,42 złotych ze środków dotacji celowej.

Więcej na temat projektu Legis