Konkurs "Słowem Administracja Publiczna"

wycinek tekstu, tekst odręcznie napisany na papierze

Misja urzędnika dawniej i dziś – druga edycja konkursu na esej. 

Wyniki Konkursu 2019

Komisja konkursowa przyznała I nagrodę – możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu wybranym z oferty KSAP o wartości nie przekraczającej 1500 zł brutto, Pani Ewelinie Rzepie za esej "Misja urzędnika dawniej i dziś".

Komisja konkursowa uhonorowała za udział w konkursie nagrodą rzeczową – publikacją "Etos Państwowca":

 • Panią Karolinę Chmurską, za esej "Administrare współcześnie",
 • Panią Ewelinę Rosicką, za esej "Gorzki jest chleb prawego urzędnika",
 • Pana Andrzeja Wyszkowskiego, za esej "Misja urzędnika dawniej i dziś w kontekście aksjologii".

Wyniki I etapu 

Do II etapu konkursu zostały zakwalifikowane prace:

 • Administrare współcześnie, Karolina Chmurska
 • Gorzki jest chleb prawego urzędnika, Ewelina Rosicka
 • Misja urzędnika dawniej i dziś, Ewelina Rzepa
 • Misja urzędnika dawniej i dziś w kontekście aksjologii, Andrzej Wyszkowski

Cele konkursu

 • propagowanie idei służby publicznej, w szczególności jako ścieżki kariery zawodowej
 • upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu publicznym
 • popularyzowanie informacji na temat misji i działalności KSAP

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do młodych osób zainteresowanych zarządzaniem publicznym i służbą na rzecz dobra wspólnego, w szczególności do:

 • studentów uczelni wyższych,
 • absolwentów uczelni wyższych, którzy niedawno ukończyli kształcenie i są na początku swojej kariery zawodowej,
 • osób, które pracują w administracji publicznej (państwowej, rządowej, samorządowej). 

Kryteria formalne

 • zgodność z tematem Konkursu
 • wskazanie wybranego obszaru, w którym został opisany temat
 • poprawność językowa pod względem gramatycznym i ortograficznym
 • zawartość od 20.000 do 30 000 znaków (ze spacjami)

Kontakt

Wszelkich informacji nt. konkursu udziela p. Katarzyna Serafin: 22 60 80 217.


Regulamin

Zobacz regulamin konkursu


Data modyfikacji: 28.06.2019

Pliki do pobrania