Konkurs "Słowem administracja"

Polonia Restituta – Polska Odrodzona – pod tym hasłem rozpoczynamy pierwszą edycję konkursu na esej. 

Napisz pracę na temat "Polonia Restituta - Polska Odrodzona a administracja publiczne" w jednym z trzech obszarów:

 • prawo i administracja
 • ekonomia
 • filozofia i etyka

Nagrody

Na zwycięzców czekają nagrody:

 • wybrane szkolenie z oferty KSAP
 • zwiększenie szans w postępowaniu rekrutacyjnym do KSAP

Cele konkursu

 • propagowanie idei służby publicznej, w szczególności jako ścieżki kariery zawodowej
 • upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu publicznym
 • popularyzowanie informacji na temat misji i działalności KSAP

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do młodych osób zainteresowanych zarządzaniem publicznym i służbą na rzecz dobra wspólnego, w szczególności do:

 • studentów uczelni wyższych,
 • absolwentów uczelni wyższych, którzy niedawno ukończyli kształcenie i są na początku swojej kariery zawodowej,
 • osób, które niedawno rozpoczęły pracę w administracji publicznej (państwowej, rządowej, samorządowej). 

Kryteria formalne

 • zgodność z tematem Konkursu
 • wskazanie wybranego obszaru, w którym został opisany temat
 • poprawność językowa pod względem gramatycznym i ortograficznym
 • zawartość od 20.000 do 30 000 znaków (ze spacjami)

Zgłoszenia

Prace można przesyłać do 30 czewrca 2018 r. na adres: konkurs@ksap.gov.pl

Kontakt

Wszelkich informacji nt. konkursu udziela p. Katarzyna Serafin: 22 60 80 217.

Regulamin

Zobacz regulamin konkursu

Pliki do pobrania