Konkurs "Słowem administracja"

wycinek tekstu, tekst odręcznie napisany na papierze

Polonia Restituta – Polska Odrodzona – pierwsza edycja konkursu na esej. 

Wyniki I etapu

Do II etapu konkursu "Słowem administracja" zakwalifikowały się następujące prace:

 • Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego
 • Etyczne aspekty wykonywania zawodu urzędnika państwowego
 • „Polonia Restituta – Polska odrodzona a administracja publiczna”
 • Polska administracja w procesie integracji europejskiej – wybrane aspekty
 • Rozwój służby cywilnej w II i III Rzeczpospolitej
 • Wnioski z rozwoju koncepcji New Public Management – jaka powinna stać się polska administracja? 

Cele konkursu

 • propagowanie idei służby publicznej, w szczególności jako ścieżki kariery zawodowej
 • upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu publicznym
 • popularyzowanie informacji na temat misji i działalności KSAP

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do młodych osób zainteresowanych zarządzaniem publicznym i służbą na rzecz dobra wspólnego, w szczególności do:

 • studentów uczelni wyższych,
 • absolwentów uczelni wyższych, którzy niedawno ukończyli kształcenie i są na początku swojej kariery zawodowej,
 • osób, które niedawno rozpoczęły pracę w administracji publicznej (państwowej, rządowej, samorządowej). 

Kryteria formalne

 • zgodność z tematem Konkursu
 • wskazanie wybranego obszaru, w którym został opisany temat
 • poprawność językowa pod względem gramatycznym i ortograficznym
 • zawartość od 20.000 do 30 000 znaków (ze spacjami)

Kontakt

Wszelkich informacji nt. konkursu udziela p. Katarzyna Serafin: 22 60 80 217.

Regulamin

Zobacz regulamin konkursu

Pliki do pobrania