Centrum Oceny Zintegrowanej

Centrum Oceny Zintegrowanej w ramach KSAP oferuje urzędom administracji publicznej usługę w postaci sesji Assessment Center (AC) oraz Development Center (DC).

Assessment Center

Nazywany także ośrodkiem oceny lub centrum oceny to wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetentnych (asesorów). Metoda AC wykorzystywana jest w wielu procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji, natomiast do najczęstszych przykładów wykorzystania tego narzędzia należą selekcja i rekrutacja pracowników. Metoda ta pozwala na dokonanie oceny, co do spełniania przez kandydata na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, wymagań dotyczących posiadania kompetencji kierowniczych, o których mowa w art. 53 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Development Center

Nazywany czasami ośrodkiem rozwoju lub centrum rozwoju to, podobnie jak w przypadku AC, wielowymiarowy proces oceny kompetencji. W odróżnieniu od Assessment Center głównym celem tej metody jest diagnoza potencjału i rozwój pracowników. Przeprowadzenie tego typu badania umożliwia określenie potrzeb szkoleniowych pracowników i tym samym wzmocnienie potencjału rozwojowego i efektywności organizacji.

W ramach sesji ocenie podlegają następujące kompetencje: komunikatywność, negocjowanie, współpraca w zespole, kreatywność, planowanie i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i zdobywanie informacji, zarządzanie ludźmi oraz zarządzanie strategiczne.

Zgłoszenia

Zgłoszenia urzędów, które chcą skorzystać z oferty Assessment Centre i Development Center przyjmowane są na bieżąco. Zarówno sesja AC jak i DC są badaniami trwającymi cały dzień. Ich efektem jest przygotowanie i przekazanie zamawiającemu raportu, dotyczącego poziomu kompetencji kandydatów biorących udział w badaniu. Termin przygotowania raportu trwa od tygodnia do dwóch tygodni – w zależności od liczby kandydatów. Sesja może być przeprowadzona w siedzibie KSAP w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56 lub w siedzibie zamawiającego badanie, w zależności od warunków umowy. W jednej sesji może wziąć udział nie więcej niż czterech kandydatów. 

Kontakt

Dodatkowe informacje i szczegóły: Jacek Krawczyk, jacek.krawczyk@ksap.gov.pl, tel. 22 608 0 161