Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi

Uczestnicy Akademi Zarządzania Instytucjami Publicznymi siedzą na Auli

Akademia stanowi wspólną inicjatywę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ośrodka THINKTANK oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, która obecnie jest liderem projektu.

Adresaci

Projekt Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi (AZIP) adresowany jest do przedstawicieli sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej, a także innych instytucji państwowych.

Cel projektu

Założeniem Akademii jest stworzenie forum do wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczeń i dzielenia się wdrożonymi dobrymi praktykami z zakresu nowoczesnych metod zarządzania instytucjami publicznymi.

Realizacja

W ramach Akademii odbywają się debaty, konferencje oraz warsztaty, w których udział biorą przedstawiciele administracji publicznej oraz świata nauki i biznesu. Podczas organizowanych cyklicznie warsztatów tematycznych wspólnie analizują najważniejsze problemy, z którymi na co dzień mają do czynienia menedżerowie administracji centralnej i samorządowej. Przygotowywane są również materiały, których celem jest upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania instytucjami publicznymi.

Konkurs

Ważną inicjatywą Akademii jest konkurs na najlepsze innowacyjne praktyki w zakresie zarządzania, które zostały wdrożone do polskiej administracji. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie instytucje publiczne, w szczególności urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Więcej na temat AZIP