Wymagane certyfikaty językowe

Dłoń trzymająca długopis piszący na białej kartce. W tle druga dłoń.

Jednym z wymagań do spełnienia dla osób ubiegających się o status urzędnika mianowanego jest potwierdzona znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Języki

Osoba ubiegająca się o status urzędnika mianowanego musi potwierdzić znajomość co najmniej jednego języka obcego spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jednego z następujących języków obcych: arabskiego, białoruskiego, chińskiego, islandzkiego, japońskiego, norweskiego, rosyjskiego czy ukraińskiego.

Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

Rodzaje dokumentów potwierdzajacych znajomość języka obcego zawarte są w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej nie ujęte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej:

 • Certyfikat znajomości języka rosyjskiego TRKI Русский язык как иностранный (второй сертификационный уровень)
 • Certyfikat znajomości języka angielskiego Business Language Testing Service - BULATS Reading and Listening wydany przez University of Cambridge ESOL Examinations potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (minimum 60 punktów)
 • Certyfikat znajomości języka angielskiego General English JETSET wydany przez London Chamber of Commerce & Industry (LCCI), poziom co najmniej 5
 • Certyfikat znajomości języka angielskiego Certificate In English wydany przez International Certificate Conference (dawny Telc English) - poziom weryfikowany na podstawie okazanego certyfikatu
 • Certyfikat znajomości języka chorwackiego wydany przez Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku

Najczęściej występujące certyfikaty

1. Prawidłowy zapis w przypadku posiadania certyfikatu TELC ( na przykładzie certyfikatu TELC z języka angielskiego na poziomie B2):

 • Pkt 7, nazwa instytucji wydającej dokument: TELC Gmbh
 • Pkt 7, nazwa egzaminu: Telc English
 • Pkt 7, poziom lub liczba punktów: B2

2. Prawidłowy zapis w przypadku posiadania certyfikatu FCE ( na przykładzie certyfikatu FCE na poziomie B2):

 • Pkt 7, nazwa instytucji wydającej dokument: University of Cambridge
 • Pkt 7, nazwa egzaminu: First Certificate In English
 • Pkt 7, poziom lub liczba punktów: B2

Lingwistyczne Postępowanie Sprawdzające

Osoby mające zamiar przystąpić do Postępowania Kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej lub ubiegać się o przyjęcie do służby dyplomatyczno-konsularnej, nie posiadające wymaganych dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego, zapraszamy do udziału w Lingwistycznym Postępowaniu Sprawdzającym, które odbędzie się pod koniec marca br.

Przeczytaj więcej na temat Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.

Pliki do pobrania