Kontakt

Fragment budynku KSAP ze złotym napisem Krajowa szkoła administracji publicznej

Zespół sprawdzający

+48 22 60 80 128
+48 22 60 80 130
+48 22 60 80 131
Fax: +48 22 60 80 160

Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres:

postepowanie@ksap.gov.pl