Rekrutacja 2020

ręka pisząca długopisem na białej kartce leżącej na stole

Zgłoszenia

Zgłoszenie obejmuje:

 • wpłatę 150 zł* (na indywidualne konto widoczne po zalogowaniu w ISZ
 • formularz zgłoszenia,
 • ankietę zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego wraz ze skanami lub zdjęciami dokumentów potwierdzających wskazane zaangażowanie (np. listy polecające, zaświadczenia, dyplomy, podziękowania)
 • skan lub zdjęcie dyplomu (część A) lub dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego

Formularze i dokumenty muszą być wypełnione i przesłane w formie elektronicznej.

*Uwaga! Elektroniczne przesłanie zgłoszenia możliwe jest po odnotowaniu wpłaty na indywidualnym koncie w KSAP. Prosimy o wykonywanie płatności ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniając czas niezbędny na księgowanie środków. 

Warunkiem uznania zgłoszenia za ważnie złożone jest dostarczenie do KSAP, w dniu pierwszego sprawdzianu, tj. 28 sierpnia 2020 r., wydrukowanego i podpisanego przez kandydata formularza zgłoszenia.

INSTRUKCJA WYSŁANIA ZGŁOSZENIA

Dni Otwarte online

Zapraszamy na Dni Otwarte online. Opowiemy o programie kształcenia i możliwościach rozwoju zawodowego po ukończeniu KSAP. Będzie również możliwość rozmowy ze słuchaczami i pracownikami KSAP.

Spotkania odbędą się:

 • 10 lipca br. o godz. 15:00
 • 28 lipca br. o godz. 11:00

Wyślij wiadomość mailową o chęci uczestnictwa na adres: katarzyna.ulas@ksap.gov.pl. Na swój adres e-mail dostaniesz link do Dnia Otwartego.

Wymagania techniczne udziału w Dniu Otwartym online live. 

Wymagania

Zobacz jakie wymagania stawiamy kandydatom do KSAP.

Rekrutacja

checkbox

   I etap

 • ankiety dotyczące zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego – składanie elektronicznie razem ze zgłoszeniem tj. od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 14 sierpnia 2020 r. (piątek)
 • sprawdzian umiejętności oraz sprawdzian wiedzy – 28 sierpnia 2020 r. (piątek)
 • sprawdzian znajomości języka obcego – 29 sierpnia 2020 r. (sobota)
grafika dłoni z wysuniętym do góry kciukiem

   II etap

 • test MAPP (motywacyjna analiza potencjału pracowniczego) – realizacja samodzielnie przez uczestnika – między 7 (poniedziałek) a 11 (piątek) września 2020 r.
 • ocena zintegrowana – między 14 września 2020 r. (poniedziałek) a 2 października 2020 r. (piątek)

   III etap

 • rozmowy kwalifikujące – między 13 (wtorek) a 15 (czwartek) października 2020 r.

Przykładowe testy z lat poprzednich znajdują się w plikach do pobrania.


Data publikacji: 20 grudnia 2019 r.
Data modyfikacji: 6 lipca 2020 r.

Pliki do pobrania