Rekrutacja 2020

ręka pisząca długopisem na białej kartce leżącej na stole

Przyjmowanie zgłoszeń

elektronicznie od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 14 sierpnia 2020 r. (piątek)

Rekrutacja

checkbox

   I etap

  • ankiety dotyczące zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego – składanie elektronicznie razem ze zgłoszeniem tj. od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 14 sierpnia 2020 r. (piątek)
  • sprawdzian umiejętności oraz sprawdzian wiedzy – 28 sierpnia 2020 r. (piątek)
  • sprawdzian znajomości języka obcego – 29 sierpnia 2020 r. (sobota)
grafika dłoni z wysuniętym do góry kciukiem

   II etap

  • test MAPP (motywacyjna analiza potencjału pracowniczego) – między 7 (poniedziałek) a 11 (piątek) września 2020 r.
  • ocena zintegrowana – między 14 września 2020 r. (poniedziałek) a 2 października 2020 r. (piątek)

   III etap

  • rozmowy kwalifikujące – między 13 a 15 października 2020 r.

Sprawdzian wiedzy ogólnej

Sprawdzian znajomości języka obcego


Data modyfikacji: 20 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania