Biblioteka

Biblioteka KSAP - duży owalny stół z kilkunastoma krzesłami

Celem działania biblioteki jest wspomaganie procesu kształcenia słuchaczy KSAP. Zgromadzony księgozbiór obejmuje ok. 25 tys. woluminów i jest systematycznie powiększany.

Zbiory biblioteki KSAP

Trzon zbiorów stanowią wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej administracji publicznej i prawa administracyjnego, stosunków międzynarodowych oraz Unii Europejskiej. W nieco mniejszym zakresie reprezentowana jest tematyka finansów publicznych i ekonomii, prawa cywilnego i konstytucyjnego oraz nauk społecznych.

Biblioteka umożliwia korzystanie z książek elektronicznych (e-booki) za pośrednictwem platformy IBUK Libra oraz z serwisu prawnego Lexis.pl (dostęp zdalny dla słuchaczy, osoby spoza KSAP tylko w czytelni). Prowadzimy też wypożyczenia międzybiblioteczne.

Uprawnieni do korzystania z wypożyczeń materiałów bibliotecznych są:

  • słuchacze, absolwenci i pracownicy KSAP (wszystkie materiały, w pełnym zakresie możliwość korzystania zarówno z czytelni i wypożyczalni),
  • współpracownicy i wykładowcy Szkoły (po uzyskaniu zgody Dyrektora KSAP, w pełnym zakresie możliwość korzystania z czytelni i wypożyczalni),
  • inni czytelnicy mogą korzystać z materiałów zgromadzonych w bibliotece na miejscu, po wpisaniu się do książki odwiedzin. Wypożyczenia woluminów czytelnikom spoza Krajowej Szkoły odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25.03.1980 r. w sprawie zasad wypożyczania międzybibliotecznego (M.P. z 24.04.1980).

W okresie wakacyjnym Biblioteka czynna:
- lipiec 9:00 -17:00,
- sierpień do dnia 26.08 zamknięte dla czytelników.

Zapraszamy!