Wyniki

Uczestnicy postępowania w sali egzaminacyjnej

Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, zajmując miejsce uprawniające do mianowania, lub ukończył KSAP.

W przypadku uczestników ww. postępowania akty mianowania otrzymają zatem zatrudnieni w służbie cywilnej w dniu mianowania pracownicy służby cywilnej, którzy w danym roku spełnią dwa warunki:

  1. przejdą pomyślnie sprawdzian w toku ww. postępowania kwalifikacyjnego,
  2. uzyskają miejsce uprawniające do mianowania, tj. zmieszczą się w limicie mianowań na dany rok (w 2018 r. wynosi on 350), przy uwzględnieniu w ramach ww. limitu absolwentów KSAP, którzy w danym roku złożą wniosek o mianowanie (w 2018 r. liczba przewidywanych wniosków wyniesie 35).

Informacja o przekazaniu sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 roku wraz z załącznikami (wynikami).

Zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r., poz. 1695) Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zatwierdził sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2018 r. Sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej wraz z załącznikami zostało przekazane Szefowi Służby Cywilnej w dniu 31 lipca 2018 r.


Data publikacji: 3 stycznia 2018 r.
Data modyfikacji: 3 sierpnia 2018 r.