Terminarz

Elewacja budynku KSAP razem z drzewem

Termin i miejsce sprawdzianu w 2018 r.

Sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2018 roku odbędzie się w 7 lipca 2018 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Adres

Warszawskie Centrum EXPO XXI 
ul. Prądzyńskiego 12/14 
01-222 Warszawa

Mapka dojazdu

Harmonogram

08:00 - 10:30   rejestracja uczestników 
10:30 - 10:45   wejście uczestników do sal 
10:45 - 11:00   powitanie uczestników oraz informacje organizacyjne 
11:00 - 12:15   sprawdzian umiejętności (instrukcja / sprawdzian 60 min) 
12:15 - 13:15   przerwa 
13:15 - 15:00   sprawdzian wiedzy (instrukcja / sprawdzian 90 min)


Data modyfikacji: 27 czerwca 2018 r.