Misja

Złoty napis KSAP na fasadzie budynku

Misją Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utworzenie Szkoły powinno służyć wykształceniu w Polsce administracji neutralnej politycznie, kompetentnej i odpowiedzialnej.  Uzasadnienie do Uchwały Nr 74 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r.

 

W oparciu o współpracę z administracją publiczną, szkołami wyższymi i innymi instytucjami naukowymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi, KSAP zapewnia profesjonalne kształcenie stacjonarne i ustawiczne, realizuje liczne projekty skierowane do administracji publicznej, a w szczególności do służby cywilnej.

Opis filmu

Wideo