Program kształcenia

Widok na stoły i krzesła w Auli KSAP na ścianie widać dwie flagi polski i jedna flaga UE

Szkoła realizuje program nauczania, który ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej.

Szczegółowe informacje o obszarach nauczania dla słuchaczy znajdują się na odpowiednich podstronach.
Program kształcenia obejmuje następujące obszary tematyczne.

Administracj i prawo

Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu administracji publicznej, prawa administracji publicznej, polityk publicznych oraz zarządzania publicznego. 
Czytaj więcej

Słuchacze zdobywają wiedzę oraz najważniejsze narzędzia dotyczące współczesnej gospodarki, finansów publicznych, instytucji ekonomicznych oraz polityk ekonomicznych państwa i zarządzania.
Czytaj więcej

Ekonomia i zarządzanie

Polityka międzynarodowa

Słuchacze poznają problematykę polskiej polityki zagranicznej oraz Unii Europejskiej. 
Czytaj więcej

Słuchacze mają możliwość rozwoju kompetencji osobistych, a także porządanych w administracji publicznej dodatkowych obszarów wiedzy i umiejętności.
Czytaj więcej

Kształtowanie postaw i kompetencji