Program kształcenia

Widok na stoły i krzesła w Auli KSAP na ścianie widać dwie flagi polski i jedna flaga UE

Szkoła realizuje program nauczania, który ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej.

Szczegółowe informacje o obszarach nauczania dla słuchaczy znajdują się na odpowiednich podstronach.
Program kształcenia obejmuje następujące obszary tematyczne.

Prawo i administracja

Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu administracji publicznej, prawa administracji publicznej, polityk publicznych oraz zarządzania publicznego. 
Czytaj więcej

Słuchacze zdobywają wiedzę oraz najważniejsze narzędzia dotyczące współczesnej gospodarki, finansów publicznych, instytucji ekonomicznych oraz polityk ekonomicznych państwa.
Czytaj więcej

Ekonomia i finanse publiczne

Unia Europejska i polityka zagraniczna

Słuchacze poznają problematykę polskiej polityki zagranicznej oraz Unii Europejskiej. 
Czytaj więcej

Słuchacze mają możliwość pogłębienia wiedzy z tematów, które ich szczególnie interesują i które są istotne dla budowania efektywnej administracji. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia intensywną pracę.
Czytaj więcej

Postawy i kompetencje