Opracowania słuchaczy

osoby w słuchawkach siedzące przy stole na którym są mikrofony

Opracowania słuchaczy (Policy paper) to krótkie raporty, zwykle nie przekraczające 3500 słów, w których autorzy analizują wybrany przez siebie problem publiczny oraz przedstawiają możliwe rozwiązania.

Raporty stanowią istotny element tworzenia i formułowania polityki publicznej tzw. procesu policy-making. Oprócz definicji problemu, omówienia potencjalnych rozwiązań opracowania zawierają rekomendacje oraz wstępny zarys monitoringu i ewaluacji.

Poniżej prezentujemy najwyżej ocenione raporty przygotowywane przez słuchaczy KSAP na zajęciach z polityki publicznej.

Opracowania słuchaczy XXII Promocji Ryszard Kaczorowski

Tematyka raportów XXII Promocji Ryszard Kaczorowski była bardzo zróżnicowana i obejmowała problemy w skali lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Wśród najlepszych prac znalazły się raporty poświęcone:

Opracowania słuchaczy XXIII Promocji Polskie Państwo Podziemne

Słuchacze KSAP XXXIII Promocji w trakcie zajęć z polityki publicznej analizowali zróżnicowane problemy dotykające zarówno spraw lokalnych, krajowych jak i międzynarodowych. Wśród najlepszych prac znalazły się raporty poświęcone:

Pliki do pobrania