Wprowadzenie

Słuchacze Ksap obserwują osobę która pisze na flipcharcie

Prestiż Krajowej Szkoły przyciąga kandydatów z całej Polski.

Program kształcenia w KSAP konstruowany jest w oparciu o rzeczywiste potrzeby i oczekiwania administracji publicznej. Jest to możliwe dzięki kadrze wykładowców, którą tworzą zarówno osoby ze środowiska akademickiego – specjaliści w swoich dziedzinach, jak i praktycy – wybitni urzędnicy administracji publicznej, często absolwenci KSAP, świetnie znający zarówno potrzeby przyszłych pracodawców jak i specyfikę samej Szkoły. 

Czas spędzony w KSAP to intensywna nauka i aktualna wiedza przekazywana w formie wykładów, warsztatów, konwersatoriów, wizyt studyjnych, symulacji i gier strategicznych. Całość stanowi doskonałe połączenie teorii i praktyki.

W Krajowej Szkole Administracji Publicznej kształcimy do służby publicznej dlatego też, oferując duże możliwości, stawiamy wysokie wymagania.

Są to zarówno wymogi formalne (takie jak odpowiedni wiek, wykształcenie czy znajomość języków), jak i określone oczekiwania w zakresie cech charakterologicznych, osobowościowych oraz postaw - szukamy osób, które na koniec kształcenia mają szanse spełnić wymagania składające się na tzw. profil absolwenta, zdefiniowany z uwzględnieniem potrzeb służby publicznej.

Jeżeli nie obawiasz się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej, ale przede wszystkim, jeżeli chcesz służyć Polsce – zapraszamy!

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o przyjęcie do KSAP.  Przejdź do sekcji Rekrutacja

Znane osobistości w KSAP

  • Prezydent Andrzej Duda przemawia przy mównicy. W tle - polskie flagi.

    Andrzej Duda

    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (od 2015 r.), wiceminister sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007), podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP (2008-2010), poseł na Sejm RP (2011-2014), poseł do Parlamentu Europejskiego (2014-2015).