Terminarz i wyniki 2019

Słuchacze KSAP pracuję przy stole, na którym leży duża biała kartka z narysowanym kołowym wykresem. Przyklejają do niej kolorowe karteczki, na których coś piszą. Zdjęcie zrobione z góry.

Przyjmowanie dokumentów                                

2 stycznia 2019 r. (środa) – 15 lutego 2019 r. (piątek)                                 
decyduje data stempla pocztowego

Lista kandydatów dopuszczonych do I etapu

Lista kandydatów dopuszczonych do I etapu postępowania rekrutacyjnego do KSAP.
Lista kandydatów niedopuszczonych do I etapu postępowania rekrutacyjnego do KSAP.


Wyniki I etapu

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu postępowania rekrutacyjnego do KSAP.
Lista kandydatów niedopuszczonych do II etapu postępowania rekrutacyjnego do KSAP.

9 marca 2019 r. (sobota)
Harmonogram
   9.00 –10.15        rejestracja kandydatów
10.20 – 10.30        wpuszczanie na salę
10.30 – 12.15        komunikat i kodowanie, sprawdzian umiejętności (90 min.)
12.15 – 13.00        przerwa
13.00 – 13.10        wpuszczanie na salę
13.10 – 14.20        komunikat i kodowanie, test wiedzy (60 min.)


Wyniki II etapu

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu postępowania rekrutacyjnego do KSAP.
Lista kandydatów niedopuszczonych do III etapu postępowania rekrutacyjnego do KSAP.

29 – 30 marca 2019 r. (piątek - sobota)

  • sprawdzian znajomości języka obcego                                 
  • badanie profilu motywacyjnego

III etap

III etap rekrutacji do KSAP – ocena zintegrowana – odbędzie się w dniach 6 maja 2019 r., 13 maja 2019 r., 21 maja 2019 r. w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Adres:
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa

Harmonogram

6 maja 2019 r. (poniedziałek)
grupa 1, grupa 2

8.30 – 8.55    rejestracja kandydatów
8.55 – 9.00    wpuszczanie na salę
9.00 – 16.30  ocena zintegrowana (7,5 godz.)

13 maja 2019 r. (poniedziałek)
grupa 3, grupa 4

8.30 – 8.55    rejestracja kandydatów
8.55 – 9.00    wpuszczanie na salę
9.00 – 16.30  ocena zintegrowana (7,5 godz.)

21 maja 2019 r. (wtorek)
grupa 5

8.30 – 8.55    rejestracja kandydatów
8.55 – 9.00    wpuszczanie na salę
9.00 – 16.30  ocena zintegrowana (7,5 godz.)


IV etap

10 – 13 czerwca 2019 r. (poniedziałek - czwartek)

  • rozmowy kwalifikujące

Data publikacji: 7 grudnia 2018 r.
Data modyfikacji: 20 marca 2019 r.

Pliki do pobrania