Terminarz

Słuchacze KSAP pracuję przy stole, na którym leży duża biała kartka z narysowanym kołowym wykresem. Przyklejają do niej kolorowe karteczki, na których coś piszą. Zdjęcie zrobione z góry.

Planowany terminarz rekrutacji 2019

Przyjmowanie dokumentów                                

2 stycznia 2019 r. (środa) – 15 lutego 2019 r. (piątek)                                 
decyduje data stempla pocztowego

I etap

  • 9 marca 2019 r. (sobota)
  • test wiedzy ogólnej, sprawdzian umiejętności
  • Elementem pierwszego etapu rekrutacji jest również ankieta dotycząca zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego. Ankieta ta wypełniania jest przez Kandydatów jeszcze na etapie zgłoszenia do rekrutacji za pomocą internetowego systemu zgłoszeń.

II etap

  • 29 – 30 marca 2019 r. (piątek - sobota)
  • sprawdzian znajomości języka obcego                                 
  • badanie profilu motywacyjnego

III etap

  • 6 – 24 maja 2019 r. (poniedziałek - piątek)
  • ocena zintegrowana                     

IV etap

  • 10 – 13 czerwca 2019 r. (poniedziałek - czwartek)
  • rozmowy kwalifikujące

Internetowy System Zgłoszeń będzie czynny

od 2 stycznia 2019 r. (środa) do 15 lutego 2019 r. (piątek)


Data publikacji: 7 grudnia 2018 r.