Rekrutacja 2020

ręka pisząca długopisem na białej kartce leżącej na stole

Przyjmowanie dokumentów

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – 14 sierpnia 2020 r. (piątek)

Rekrutacja

od końca sierpnia – do końca października

checkbox
  • sprawdzenie znajomości języka obcego
  • sprawdzenie wiedzy i umiejętności ogólnych
    oraz doświadczenia w działalności na rzecz dobra wspólnego
grafika dłoni z wysuniętym do góry kciukiem
  • zintegrowana ocena kompetencji
    • badanie motywacji zawodowej
    • assessment center
  • rozmowa kwalifikująca

 

Etap I – 28-29 sierpnia
Etap II – 14 września – 5 października
Etap III – 20-22 października

Sprawdzian wiedzy ogólnej

Sprawdzian znajomości języka obcego


Data modyfikacji: 20 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania