Rekrutacja

Fragment budynku KSAP

Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom znakomity początek rozwoju profesjonalnej kariery w administracji publicznej. 

W corocznym egzaminie konkursowym, spośród kandydatów, którzy nie ukończyli 32 lat, legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym i znajomością języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego wyłanianych jest do 40 przyszłych słuchaczy.

Zapraszamy osoby, które:

  • rozumieją pojęcie służby publicznej i są gotowe poświęcić się służbie na rzecz państwa,
  • nie obawiają się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej,
  • dążą do ciągłego samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • charakteryzują się wysoką kulturą osobistą,
  • posiadają predyspozycje przywódcze,
  • są kreatywne, komunikatywne i zdolne do współdziałania w zespole,
  • posiadają szeroką wiedzę ogólną,
  • znają język angielski, francuski lub niemiecki.

Mile widziane:

  • doświadczenie zawodowe,
  • doświadczenie w aktywności społecznej.

Data modyfikacji: 14 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania