Obowiązki słuchacza

Słuchaczka KSAP pisze coś na flipczarcie i odwraca się do osób które za nią stoją

Oprócz obowiązków określonych w Statucie słuchacz jest zobowiązany do: