Program kształcenia

troje uśmiechniętych osób (kobieta i dwóch mężczyzn)

Kształcenie stacjonarne w KSAP ma charakter:

 • Aplikacyjny
  Kładziemy akcent na praktyczne przygotowanie do pracy w administracji publicznej. Program dostosowywany jest do bieżących i przyszłych potrzeb administracji i w związku z tym podlega systematycznym modyfikacjom.
 • Ciągły
  Nie istnieje podział na semestry. W trakcie dziewiętnastomiesięcznego okresu kształcenia słuchacze korzystają z jednej trzytygodniowej przerwy w zajęciach o charakterze urlopowym.
 • Stacjonarny
  Zajęcia odbywają się przeważnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:15 (czasem organizowane są również w weekendy). Przez cały okres kształcenia słuchacz pozostaje do dyspozycji KSAP tj. nie ma możliwości łączenia kształcenia w KSAP z pracą lub nauką w innym miejscu.

Program kształcenia obejmuje:

 • określony w regulaminie kształcenia zestaw przedmiotów i zajęć obowiązkowych dla wszystkich słuchaczy (zestaw podstawowy),
 • zajęcia służące analizie i poszerzeniu znajomości problematyki związanej z działaniem służby cywilnej,
 • staże administracyjne, a dla słuchaczy spełniających warunki określone w regulaminie kształcenia – także zagraniczne staże administracyjne,
 • zajęcia z języków obcych,
 • pozostałe zajęcia – udział w konferencjach, odczytach, spotkaniach z krajowymi i zagranicznymi osobistościami życia publicznego, itp.

Indywidualny Program Rozwoju - służy kształtowaniu postaw i kompetencji osobistych słuchaczy.

Program MENTOR - niepowtarzalna okazja do indywidualnego zapoznania się z zasadami pracy w administracji publicznej oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce pod okiem doświadczonego Mentora, urzędnika służby cywilnej.