Program kształcenia

troje uśmiechniętych osób (kobieta i dwóch mężczyzn)

Nauka w KSAP trwa od 18 do 20 miesięcy, w trakcie których słuchacze zdobywają zarówno odpowiednią, specjalistyczną wiedzę, jak i umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnej i rzetelnej pracy w służbie cywilnej.

Program kształcenia ma charakter aplikacyjny, interdyscyplinarny i otwarty, co umożliwia modyfikację i uzupełnianie go w odpowiedzi na bieżące wyzwania i potrzeby administracji. Zajęcia prowadzą praktycy z administracji, akademicy, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Program kształcenia podzielony jest na 4 bloki programowe.

Administracja i prawo

 • Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
 • Służba cywilna
 • Polityki publiczne
 • Fundusze UE
 • Podstawy prawa

Ekonomia i zarządzanie

 • Prawa ekonomiczne
 • Finanse
 • Mikro i makroekonomia
 • Zarządzanie

Polityka międzynarodowa

 • Współpraca międzynarodowa i bilateralna
 • Praktyka funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Promocja Polski za granicą

Kształtowanie postaw i kompetencji

 • Etyka
 • Skuteczna komunikacja
 • Wystąpienia publiczne
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych
 • Trening umiejętności osobistych urzędnika
 • Projekty społeczne
 • Protokół dyplomatyczny