Program kształcenia

troje uśmiechniętych osób (kobieta i dwóch mężczyzn)

Nauka w KSAP trwa od 18 do 20 miesięcy, w trakcie których słuchacze zdobywają zarówno odpowiednią, specjalistyczną wiedzę, jak i umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnej i rzetelnej pracy w służbie cywilnej.

Program kształcenia ma charakter aplikacyjny, interdyscyplinarny i otwarty, co umożliwia modyfikację i uzupełnianie go w odpowiedzi na bieżące wyzwania i potrzeby administracji. Zajęcia prowadzą praktycy z administracji, akademicy, eksperci z biznesu, najlepsi trenerzy umiejętności interpersonalnych.

Program kształcenia podzielony jest na 4 bloki programowe.

  1. Administracja i prawo
  2. Ekonomia i zarządzanie
  3. Polityka międzynarodowa
  4. Kształtowanie postaw i kompetencji

Zobacz szczegóły programu kształcenia.

Pliki do pobrania