Kontakt dla kandydatów

Część fasady budynku KSAP i drzewo

Obsługa Internetowego Systemu Zgłoszeń

Biuro Spraw Personalnych
Tel. +48 22 60 80 128


W sprawach merytorycznych

Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego
Kierownik – tel. +48 22 60 80 220                                       
+48 22 60 80 217
+48 22 60 80 221


Fax: +48 22 60 80 160
E-mail: rekrutacja@ksap.gov.pl