Kariera w administracji publicznej

Zdjęcie grupowe Słuchaczy KSAP w Bibliotece

Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy w administracji publicznej. Zdobyte dyplomy uprawniają do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej, a nabyte umiejętności dają solidne podstawy do rozwoju dalszej kariery zawodowej.

Zatrudnienie absolwentów po Szkole

Absolwenci KSAP kierowani są do pracy w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, jakie stawia do ich dyspozycji Prezes Rady Ministrów. Słuchacze, którzy uzyskali najlepsze wyniki w kształceniu mają prawo pierwszeństwa w wyborze ofert pracy.

Dalsza kariera

Oferowane absolwentom stanowiska pracy to przeważnie stanowiska: specjalisty, starszego specjalisty, głównego specjalisty, rzadziej naczelnika wydziału. Dalsza kariera i szanse awansu zależą od zaangażowania absolwenta.

Szkoła stwarza doskonałe warunki do tego aby jak najlepiej wykorzystać czas spędzony w KSAP. Daje doskonałe przygotowanie merytoryczne i językowe oraz pozwala rozwinąć bardzo potrzebne w przyszłej pracy umiejętności interpersonalne, zarządcze i przywódcze.

Absolwenci KSAP mają obowiązek przepracować w administracji publicznej co najmniej pięć lat. W tym okresie każdy z nich ma szansę wykazać się odpowiednią postawą, wiedzą i umiejętnościami. Stosunkowo dużej grupie absolwentów KSAP udaje się to z powodzeniem, co otwiera im drogę do dalszej kariery.

Mianowanie

Dyplom ukończenia KSAP umożliwia uzyskanie statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej - wystarczy podjąć zatrudnienie do końca maja danego roku, aby jeszcze w tym samym roku (najczęściej w grudniu) zostać mianowanym.

Urzędnik służby cywilnej podlega nieco surowszym rygorom niż pracownik służby cywilnej zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 

Urzędnika mianowanego obowiązują m.in. większa dyspozycyjność i elastyczność czasu pracy. W zamian za to uzyskuje on pewne szczególne uprawnienia. Należą do nich między innymi:

 • większa stabilność zatrudnienia,
 • zwiększony wymiar urlopu
 • dodatki do wynagrodzenia

Prawa i obowiązki członka korpusu służby cywilnej

Urzędnik służby cywilnej podlega znacznie surowszym rygorom niż pracownik służby cywilnej zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę. Urzędnika mianowanego obowiązują m.in. dyspozycyjność i w praktyce elastyczność w kwestii czasu pracy, a także zasady etyki korpusu służby cywilnej:

 • Zasada godnego zachowania
 • Zasada służby publicznej
 • Zasada lojalności
 • Zasada neutralności politycznej
 • Zasada bezstronności
 • Zasada rzetelności

Kodeks etyczny, którego zasadami powinien kierować się członek korpusu służby cywilnej, jest zawarty w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r.

Urzędnik służby cywilnej ze względu na specyficzny charakter wykonywanej pracy (służby) uzyskuje w zamian pewne szczególne uprawnienia. Należą do nich między innymi:

 • stabilność zatrudnienia,
 • zwiększony wymiar urlopu
 • dodatki do wynagrodzenia

Pliki do pobrania

Znani absolwenci KSAP

 • Dobrosław Dowiat-Urbański

  Dobrosław Dowiat-Urbański

  Szef Służby Cywilnej. Absolwent VII Promocji KSAP Eugeniusz Kwiatkowski (1997-1999).